Vores mål er, at børnene oplever Børneuniversets SFO som et hyggeligt fristed med:

    Nær og omsorgsfuld kontakt

    Plads til forskelligheder og individuelle behov

    Sjov, leg og aktiviteter både inde og ude

    Muligheder for at knytte venskaber og  tilhøre en gruppe 

    Medbestemmelse

 

Vores mål er endvidere, i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældre og lærer, at være medvirkende til at børnene:

    Lærer sociale spilleregler

    Bliver selvhjulpne og selvstændige

    Bliver ansvarsbevidste overfor egne handlinger

    Udvikles intellektuelt og motorisk

    Føler sig betydningsfulde og accepterede