Forældreråd

Tilsynet med skolefritidsordningen udøves af skolebestyrelsen.

 

Der er oprettet et forældreråd, sammensat af:

  2 -3  medlemmer valgt af forældre til børn i SFO’en

  1 forældrevalgt medlem fra skolebestyrelsen

  1 medarbejderepræsentant

  Lederen af SFO’en er sekretær og deltager uden stemmeret

 

Forældrerådets opgaver er dels at medvirke til et godt samarbejde mellem hjem og SFO, dels virke som samarbejdspart i forhold til skolebestyrelsen og dels fungere som inspirator og dialogforum for personalet i SFO.

Forældrerådet 16/17

Nuværende forældreråd:

         

Sandie F Iversen(forældre i 0. klasse)

Anne Katrine B Lier (forældre i 1. klasse)

Lene Skov Nees (forældre i 1. klasse)

Dorte Henriksen (repræsentant fra skolebestyrelsen og forældre i 2. klasse)

Else Marie Andersen (medarbejderrepræsentant)

Ulla Kristensen (SFO leder og sekretær i forældrerådet)