Forældreråd

Tilsynet med skolefritidsordningen udøves af skolebestyrelsen.

 

Der er oprettet et forældreråd, sammensat af:

  2 -3  medlemmer valgt af forældre til børn i SFO’en

  1 forældrevalgt medlem fra skolebestyrelsen

  1 medarbejderepræsentant

  Lederen af SFO’en er sekretær og deltager uden stemmeret

 

Forældrerådets opgaver er dels at medvirke til et godt samarbejde mellem hjem og SFO, dels virke som samarbejdspart i forhold til skolebestyrelsen og dels fungere som inspirator og dialogforum for personalet i SFO.

Forældrerådet 18/19

Nuværende forældreråd:       


Henriette L. Holmegaard (forældre i 0. klasse)

Lisbeth B. Sandgrav (forældre i 1. klasse)

Anne Marie N. Hauskov (forældre i 2. og 3. klasse)

             

Else Marie Andersen (medarbejderrepræsentant)

Ulla Kristensen (Afdelingsleder i SFO og sekretær i forældrerådet)

Ulla Thomsen (Pædagogisk leder i Børneuniverset og repræsentant fra Skolebestyrelsen)