Præsentation

Børneuniversets SFO er en del af Landsbyordningen Nørre Nissum Skole- og Børneunivers. Skolefritidsorningen har egne basislokaler, men har flere rum fælles med skolen. Desuden er der mulighed for at bruge skolens multisal og faglokaler.

                                 
SFO'en er fra 1. august 2017 normeret til ca. 40 børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Afdelingen er funktionsopdelt, men dog opdelt i  kontakt grupper, med faste voksne. Fra 3. klasse kan pladsen ændres til en seniorplads.